I Tjing

De I Tjing

Met de I Tjing kunnen we voorspellingen doen die we daarna heel vaak ongekend duidelijk uit zien komen.
Wie dat voor het eerst meemaakt, is verbaasd; als je het vaker doet, ga je het orakel in hoge mate respecteren.Maar we kunnen er meer mee doen, dan het doorbreken van de grenzen van tijd en ruimte. Het kan ons bv. ook helpen bij het managen van problemen.

De I Tjing kan helpen bij het oplossen van problemen

Iedereen krijgt te maken met problemen. Liefde, relaties, opvoeding, wonen, werk, geld, conflicten, gezondheid, de lijst kan eindeloos worden uitgebreid. Sommige moeilijkheden zouden we kunnen vermijden door het anders aan te pakken, andere komen op ons af en kunnen niet vermeden worden.

We moeten reageren en zoeken naar oplossingen. Daarbij willen we niet nog meer moeilijkheden creëren. Maar wat is dan het juiste om te doen? Dan kan de I Tjing je helpen.

Veel mensen denken dat je de I Tjing bestudeerd moet hebben om hem te kunnen consulteren, maar die mening deel ik niet. Wie zich ermee gaat bezighouden, doet de nodige kennis vanzelf wel op. Maar wat echt nodig is, is de wil om iets te veranderen in je bestaan plus de bereidheid om de adviezen uit te voeren.

Vragen en antwoorden

We kunnen vragen stellen op ieder gebied. De antwoorden zullen altijd gericht zijn op de continuïteit van de harmonie in een situatie, of op het herstel ervan als dit verloren dreigt te gaan. Deze ‘kosmische computer’ neemt in zijn berekening van wat ‘het juiste’ is, alle factoren mee, ook jouw tekortkomingen.

Als jij vervolgens de voorgestelde strategie op de ‘juiste’ wijze uitvoert, zal de situatie ten goede veranderen en zullen alle betrokkenen er op vooruit gaan.Wat daarbij een probleem kan zijn, is het feit dat veel vertalingen van de I Tjing tekst moeilijk te begrijpen zijn door het gebruik van archaïsche, onduidelijke formuleringen.

Helder taalgebruik

Wie de I Tjing om raad vraagt, is daardoor vaak afhankelijk van het commentaar van de vertaler of bewerker. Dat verhullende taalgebruik heb ik altijd een probleem gevonden, want eigenlijk bestaat de tekst voor het grootste deel uit begrijpelijke rijmpjes, spreuken en gezegdes waar magische spreuken aan zijn toegevoegd. Ik was er van overtuigd dat de wijsheid van de I Tjing een grotere invloed kan hebben, als de tekst toegankelijker wordt.

Nu had ik in de loop der jaren een bibliotheek opgebouwd van talrijke vertalingen in het Frans, Duits en Engels. Ik ben toen in de boeken gedoken en citerend uit vele letterlijke vertalingen van sinologen en uit de bewerkingen van I Tjing kenners stelde ik woord voor woord een nieuwe Nederlandse tekst van de I Tjing samen, die ik aanvulde met korte commentaren uit de Chinese Oudheid. Daarbij stonden bij mij helderheid en duidelijkheid voorop.

De I Tjing van Nu

[cryout-pullquote align=”left|center|right” textalign=”left|center|right” width=”33%”][/cryout-pullquote]

Mijn doel was een transparante tekst te creëren die het mogelijk maakt om een antwoord van de I Tjing intuïtief en associatief te begrijpen zonder veel uitleg. Zo ontstond er a.h.w. een nieuw orakel dat toch diep verankerd is in de traditionele I Tjing kennis. Met de vrijmoedige, maar glasheldere I Tjing van Nu kan iedereen uit de voeten.

Deze hedendaagse versie is ideaal voor wie met de I Tjing begint, maar ook I Tjing kenners zullen hier onverwachte en verbazingwekkende nieuwe perspectieven in de oude tekst ontdekken.

Ik ben beschikbaar voor lezingen en consulten. Neem gerust vrijblijvend contact op…
De I Tjing van Nu is als hardcover te bestellen. Bestel hier…
Voor I Tjing cursussen, klik hier…

Reacties zijn gesloten.