Lezingen/Workshops

Hexagram 61 - Innerlijke waarheid

Over de I Tjing als raadgever

Toen de hippies in de jaren zestig van de vorige eeuw uit Amerika naar Europa kwamen brachten zij ook de I Tjing, het Boek Der Veranderingen, met zich mee. In die jaren waren er talloze mensen die bij problemen of in moeilijke situaties de I Tjing consulteerden. Jammer genoeg is deze kennis weggezakt en weten de meeste jonge mensen in deze tijd niet meer wat de I Tjing is en wat zij hiermee kunnen doen.

Heel in het kort: het is een oud Chinees orakel dat antwoord geeft op iedere vraag, die wij stellen en ons voor ieder probleem een advies kan geven, gebaseerd op de yin-yang filosofie. Het adviseert ons hoe wij het verstoorde evenwicht tussen yin en yang, waardoor de problemen zijn ontstaan, kunnen herstellen.

De I Tjing helpt ons op ieder gebied waarvoor wij het consulteren. Bv. bij de partnerkeuze, de opvoeding, relatieconflicten, problemen op het werk, het zoeken naar een huis of een baan, etc. We kunnen er ook voorspellingen mee doen.

De I Tjing is gericht op het herstellen van de harmonie, de adviezen zijn heel eenvoudig, we hoeven er nooit iets voor te forceren en lopen geen enkel gevaar. Het is volkomen ‘veilig’ en absoluut niet ‘eng’ of ‘heidens’. De eerste vertaling (in het Latijn) werd bv. gemaakt door Jezuiten missionarissen en drie latere vertalingen, in het Engels en het Duits, zijn vervaardigd door dominees.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er veel kunstenaars en geleerden die de I Tjing raadpleegden. Charly Chaplin en Pablo Picasso gebruikten bv. beiden de I Tjing.

Veel mensen denken dat de I Tjing heel moeilijk is en dat je er veel van af moet weten om er mee te werken, maar dat is niet het geval. Je moet alleen bereid zijn om de adviezen op te volgen. In deze moeilijke tijd zijn veel (jonge) mensen onzeker en bezorgd over hun toekomst. De I Tjing kan je dan helpen om de juiste keuzes te maken zodat je geen verkeerde beslissingen neemt, fatale fouten maakt, of tijd en energie verliest.

In onze cultuur is alles gericht op succes. Wij willen iets bereiken, de eerste zijn, rijk of beroemd en gelukkig worden. De I Tjing kan ons daarbij helpen door ons duidelijk te maken dat onze successen meestal tijdelijk en vergankelijk zijn. Onze zwakheden daarentegen dragen wij permanent met ons mee en de I Tjing kan ons leren om daar mee om te gaan en rekening mee te houden, zodat we niet de zelfde fouten blijven maken.

De I Tjing als leraar

 (…)

Zelf ben ik niet op zoek naar een nieuwe leerling,
die moet mij zoeken.
Bij één orakel geef ik uitleg,
maar als hij twee of drie keer hetzelfde vraagt
is dat lastigvallen
en als ik word lastiggevallen leg ik niet uit
hoe hij kan oogsten met de voorspellingen van het orakel.

In landen als China, Korea en Singapore, ook in de VS, zijn er talloze mensen die de I Tjing regelmatig, of zelfs dagelijks consulteren. Ook in Nederland zij er velen die dat doen. Met behulp van de I Tjing lossen zij moeilijke situaties en problemen op zonder dat zij daarvoor anderen nodig hebben, maar zij maken daar geen ophef over.

Zelf werk ik hiermee al meer dan veertig jaar en ik heb ook veel anderen bij hun problemen kunnen helpen. Terwijl ik dit schrijf krijg ik bv. een email binnen van een vriendin bij wie de huur van haar winkel plotseling met 75 % wordt verhoogd. Zij wil de I Tjing vragen wat ze in deze situatie kan en moet doen.

Ik denk dat de I Tjing in deze problematische wereld voor heel veel mensen van grote waarde kan zijn.

Cursus I Tjing door Gerben Hellinga

Wie nu nieuwsgierig is geworden, kan bij mij terecht voor een korte, eenvoudige instructiecursus.

De cursus is interactief, we onderzoeken hoe de I Tjing is opgebouwd en functioneert en we stellen vragen over persoonlijke problemen en over de actualiteit. Wie met de I Tjing wil beginnen kan meteen instappen en gevorderden kunnen hun kennis verdiepen.

Als je deze twee middagen hebt gevolgd kun je daarna zelfstandig met de I Tjing aan de slag en zul je al meteen resultaten kunnen boeken.

Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 12 per keer.

voor cursusdata en inschrijven (je wordt omgeleid naar een andere website)

schrijf je hier in voor de nieuwsbrief m.b.t. de I Tjing

Reacties zijn gesloten.